TINIYYAH, ANTIQ KUSTHON, ISTIANA MALIKATIN NAFI’AH, and MUHAMMAD AKHSANUL MUHTADIN. “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DARING DI SMK BAITUL ATIEQ NGANJUK ”. EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi 3, no. 3 (October 27, 2023): 220-227. Accessed February 24, 2024. https://jurnalp4i.com/index.php/edutech/article/view/2504.