TINIYYAH, A. K., NAFIā€™AH, I. M., & MUHTADIN, M. A. . (2023). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DARING DI SMK BAITUL ATIEQ NGANJUK . EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi, 3(3), 220-227. https://doi.org/10.51878/edutech.v3i3.2504